| | | | |
 

Esileht

Tere, kool! Tere, lasteaed!

1. septembri  aktused
Kell 9.00 kooli aktus, millele järgneb klassijuhataja tund.
Kell 10.00 Mürakarude, Päevakildude ja Päikesejänku rühma mänguhommik.
Kell 10.30 Naerupalli rühma õppeaasta alustamine Naerupalli rühmas.
Aktusele-mänguhommikutele on oodatud ka kõik lapsevanemad. Kohtumiseni! 

 

Õppenõukogu koosolek
31.08.2016 kell 10.00 toimub õppenõukogu koosolek.  

 

Logopeedi ametikoht
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Koolis on täitmata logopeedi ametikoht. Kui Sul on kvalifikatsioonile vastav haridus (erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse), tahe töötada lastega, suhtlemis- ning meeskonnatööoskus, siis palun võta ühendust allpool olevatel kontaktidel.

Omalt poolt pakume sõbralikku koostöömeeskonda, arengu- ja koolitusvõimalusi, huvitavat tööd.
Pargi 6, Kose-Uuemõisa, Kose vald 75102, Harjumaa, e-post signe@kose.ee, telefon 52 23 623. 

 

Malering
Alustas malering, mis on mõeldud 6.-7. aastastele lasteaia lastele ja 1.-4. klassi õpilastele. Toimumisaeg neljapäeviti kell 14.15-15.00 2.-4. klass ja 15.15-15.45 lasteaialapsed ja 1. klassi õpilased. Juhendaja Jaan Urgas. 

 

Lasteaia kohatasu

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine 

Tere, lasteaed 2016

Lapsed, kes tulevad lasteaeda alates 01.09.2016

 

Tere, kool 2016

Vahendite nimekirja, mida esimesse klassi astuja vajab, leiad siit
Koolimaja uksed avatakse kell 7.50, tunnid alagavad kell 8.15. Lapse haigestumisest/puudumisest on vanem kohustatud teatama puudumise esimesel päeval e-kooli või õpetaja poolt antud kontaktidele.
Vanema avalduse alusel on võimalus osaleda huviringides ning 1.-3. klassi õpilastel pikapäevarühmas.
Pikapäevarühma eine tasub lapsevanem. Pikapäevarühma eine maksumus on 0,60 eurot (Kose Vallavalitsuse 23.12.2013 korraldus nr 489).
Arvete tasumine toimub ülekandega Kose Vallavalitsuse arvelduskontole 1120132608. Arvete maksmiseks on võimalik sõlmida otsekorraldusleping.

Uuringus osalemine
Kose-Uuemõisa lasteaed on aprillist kuni maini 2015 kaasatud Tartu Ülikooli poolt läbiviidavasse projekti "Vahendite loomine ja kohandamine eelkooliealiste laste arengu hindamiseks". Projekti raames soovivad teadlased välja selgitada, kuidas usaldusväärselt hinnata 2.-4. aastaste laste kõnet, suhtlemis- ja sotsiaalseid oskusi. Uuringuid tulevad lasteaeda läbi viima Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna magistriõppe üliõpilased. Projekti tulemusel valmivad korrektsed ja Eesti kultuuri- ning keelekonteksti sobivad vahendid, mida edaspidi saavad laste arengu hindamisel kasutada õpetajad ja tugispetsialistid, et juba konkreetsete laste õpetamist kavandada ja/või täiendavat toetust pakkuda. 

 

Kiusamisest vaba lasteaed-kool
Meie lasteaed-kool on liitunud programmiga "Kiusamisest vaba lasteaed, kiusamisest vaba kool". Vastav programm on välja töötatud organisatsiooni "Red Barnet" - päästa laps ja Taani printsessi Mary fond. Eestis on programmi maaletoojaks ja projekti elluviijaks MTÜ Lastekaitse Liit.
Eesmärgiks on lasteaia ja algklasside laste vahel luua üksteist arvestav ja kaasav suhe, luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ja austavalt. 
Projekti on kaasatud lapsed, õpetajad, õpetaja abid ja lapsevanemad.

 

Turvaline kool
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool osales projektis „Turvaline kool 2013“. Projekt viidi läbi Harju Maavalitsuse eestvedamisel koostöös Eesti Tervisedenduse Ühingu, Politsei-ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri, Maanteeameti põhja regiooni, Päästeameti Põhja päästekeskuse ja Harjumaa Omavalitsuste Liiduga.
Projekti eesmärkideks oli eelkõige tähtsustada turvalise kooli teemat ning välja selgitada ja tunnustada aktiivselt turvalisusega tegelevaid koole Harjumaal. Muuhulgas oli see suurepärane võimalus kaardistada lasteaia-kooli riskid ja seetõttu ka hea abivahend lasteaia-kooli turvakavade ja kriisimappide koostamisel.
Positiivsena võib välja tuua selle, et koos personaliga kontrollküsimustikku täites, saime ülevaate sellest, mis meil juba olemas on ning mis vajab parendamist.
Sageli mõtleme turvalisuse all ainult füüsilist keskkonda, kuid väga oluline on siinkohal ka vaimne turvalisus – kuidas me üksteisega suhtleme, käitume, erimeelsusi lahendame, üksteist märkame.
Alati on hea olla teadlik meid ümbritsevast keskkonnast ning läbi teadmiste tagada laste ning iseenda turvalisus.

Ratturid, rulluisutajad
Jalgrattaga, tõukerattaga või rulluiskudega sõites peab laps kandma kinnirihmatud jalgratturikiivrit.  Rulluisutajal on soovitav kanda ka lisakaitsmeid. 

 

                                                                                                      

 

 

 
Kose Lasteaed
Oru Lasteaed Mesimumm
Ravila Lasteaed
Kose Gümnaasium
Oru Põhikool
Haridus- ja Teadusministeerium
Harju Maavalitsus
Kose Vallavalitsus
eKool
Lapsed ja pered