| | | | |
 

Esileht

Eripedagoog-logopeedi ametikoht
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool kuulutab välja konkursi eripedagoog-logopeedi ametikohale (0,7 ametikohta). Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust (erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi (logopeedi) kutse), tahet töötada lastega, suhtlemis- ning meeskonnatööoskust.
Omalt poolt pakume sõbralikku koostöömeeskonda, arengu- ja koolitusvõimalusi, huvitavat tööd.
Tööle asumise aeg 1. november 2016.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada 17. oktoobriks 2016 aadressile Pargi 6, Kose-Uuemõisa, Kose vald, Harjumaa 75102 või e-postile signe@kose.ee
Täiendav teave telefonil 5223623. 

Üksik siidikiud ei moodusta niiti ega üksik puu metsa...
Aitäh teile: Indrek Hansen, Reinar Tõruke, Olavi Jüriöö, Margus Valdi, Karel Sõrmus, Argo Pikkmaa, Lauri Voolmaa, Kaspar Teder ning Roomet&Melrosten OÜ töötajad Martti Roomet ja Ragnar Irs. Teie aitasite meil rattahoidjate platsi kunstmuruga katta. 

Spordiväljaku avamine, spordikuu avamine
14. septembril toimus meie kauaoodatud spordiväljaku avamine, mille lapsed juba aegsasti Miniareenaks ristisid. Kohale olid kutsutud kõik toetajad, kes meie spordiväljaku valmimist organiseerisid, toetasid, kaasa aitasid: Eero Leedmaa, Enno Valgmaa, Aivar Pohlak, Taimar Mann, Taimo Mann, Jaanus Kallaste, Roomet&Melrosten OÜ töötajad, Tõnu Pärs, Raimo Oks, Andres Trilljärv ning Kose Vallavalitsus kui väljaku edasine pidaja. Üllatuskülalisena oli kohal jalgpallur Joel Lindpere. Jalgpallimatšis toetajameeskond, mille kapteniks Joel Lindpere vs õpilaste meeskond, mille kapteniks Rasmus Pikkmaa, pidi seekord kaotust tunnistama toetajameeskond. Lapsed võitlesid oma võidu igati ausalt välja, allahindlust ei teinud ka porfipallur Joel.
Ühtlasi alustasime ka spordikuu "Terve Eesti eest!" üritustesarja, mille käigus toimub väga palju erinevaid spordivõistlusi-ettevõtmisi.
Oli vahva hommikupoolik. 

Tere, kool! Tere, lasteaed!

1. septembri  aktused
Kell 9.00 kooli aktus, millele järgneb klassijuhataja tund.
Kell 10.00 Mürakarude, Päevakildude ja Päikesejänku rühma mänguhommik.
Kell 10.30 Naerupalli rühma õppeaasta alustamine Naerupalli rühmas.
Aktusele-mänguhommikutele on oodatud ka kõik lapsevanemad. Kohtumiseni! 
Vastavalt Kose Vallavalitsuse 14.06.2016 määrusele nr 7 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord" § 7 võetakse lasteasutusse vastu laps, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on avalduse esitamisest Kose vald. Palun kontrollige üle oma elukoha andmed.

 

Malering

Alustas malering, mis on mõeldud 6.-7. aastastele lasteaia lastele ja 1.-4. klassi õpilastele. Toimumisaeg neljapäeviti kell 14.15-15.00 3.-4. klass ja 15.15-15.45 lasteaialapsed ja 1.-2. klassi õpilased. Juhendaja Jaan Urgas. 

 

Lasteaia kohatasu

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine 

 

Tere, kool 2016

Vahendite nimekirja, mida esimesse klassi astuja vajab, leiad siit
Koolimaja uksed avatakse kell 7.50, tunnid alagavad kell 8.15. Lapse haigestumisest/puudumisest on vanem kohustatud teatama puudumise esimesel päeval e-kooli või õpetaja poolt antud kontaktidele.
Vanema avalduse alusel on võimalus osaleda huviringides ning 1.-3. klassi õpilastel pikapäevarühmas.
Pikapäevarühma eine tasub lapsevanem. Pikapäevarühma eine maksumus on 0,60 eurot (Kose Vallavalitsuse 23.12.2013 korraldus nr 489).
Arvete tasumine toimub ülekandega Kose Vallavalitsuse arvelduskontole 1120132608. Arvete maksmiseks on võimalik sõlmida otsekorraldusleping.

Uuringus osalemine
Kose-Uuemõisa lasteaed on aprillist kuni maini 2015 kaasatud Tartu Ülikooli poolt läbiviidavasse projekti "Vahendite loomine ja kohandamine eelkooliealiste laste arengu hindamiseks". Projekti raames soovivad teadlased välja selgitada, kuidas usaldusväärselt hinnata 2.-4. aastaste laste kõnet, suhtlemis- ja sotsiaalseid oskusi. Uuringuid tulevad lasteaeda läbi viima Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna magistriõppe üliõpilased. Projekti tulemusel valmivad korrektsed ja Eesti kultuuri- ning keelekonteksti sobivad vahendid, mida edaspidi saavad laste arengu hindamisel kasutada õpetajad ja tugispetsialistid, et juba konkreetsete laste õpetamist kavandada ja/või täiendavat toetust pakkuda. 

 

Kiusamisest vaba lasteaed-kool
Meie lasteaed-kool on liitunud programmiga "Kiusamisest vaba lasteaed, kiusamisest vaba kool". Vastav programm on välja töötatud organisatsiooni "Red Barnet" - päästa laps ja Taani printsessi Mary fond. Eestis on programmi maaletoojaks ja projekti elluviijaks MTÜ Lastekaitse Liit.
Eesmärgiks on lasteaia ja algklasside laste vahel luua üksteist arvestav ja kaasav suhe, luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ja austavalt. 
Projekti on kaasatud lapsed, õpetajad, õpetaja abid ja lapsevanemad.

 

Turvaline kool
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool osales projektis „Turvaline kool 2013“. Projekt viidi läbi Harju Maavalitsuse eestvedamisel koostöös Eesti Tervisedenduse Ühingu, Politsei-ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri, Maanteeameti põhja regiooni, Päästeameti Põhja päästekeskuse ja Harjumaa Omavalitsuste Liiduga.
Projekti eesmärkideks oli eelkõige tähtsustada turvalise kooli teemat ning välja selgitada ja tunnustada aktiivselt turvalisusega tegelevaid koole Harjumaal. Muuhulgas oli see suurepärane võimalus kaardistada lasteaia-kooli riskid ja seetõttu ka hea abivahend lasteaia-kooli turvakavade ja kriisimappide koostamisel.
Positiivsena võib välja tuua selle, et koos personaliga kontrollküsimustikku täites, saime ülevaate sellest, mis meil juba olemas on ning mis vajab parendamist.
Sageli mõtleme turvalisuse all ainult füüsilist keskkonda, kuid väga oluline on siinkohal ka vaimne turvalisus – kuidas me üksteisega suhtleme, käitume, erimeelsusi lahendame, üksteist märkame.
Alati on hea olla teadlik meid ümbritsevast keskkonnast ning läbi teadmiste tagada laste ning iseenda turvalisus.

Ratturid, rulluisutajad
Jalgrattaga, tõukerattaga või rulluiskudega sõites peab laps kandma kinnirihmatud jalgratturikiivrit.  Rulluisutajal on soovitav kanda ka lisakaitsmeid. 

 

                                                                                                                  

 

 

 
Kose Lasteaed
Oru Lasteaed Mesimumm
Ravila Lasteaed
Kose Gümnaasium
Oru Põhikool
Haridus- ja Teadusministeerium
Harju Maavalitsus
Kose Vallavalitsus
eKool
Lapsed ja pered